Junior internet registracia
Zdroj: Junior Internet

Junior Internet – súťaž aj konferencia pre mladých online tvorcov

Registrácie je spustená, určite to nepremeškajte!

Žiaci základných alebo stredných škôl sa môžu prihlásiť do 16. ročníka Junior Internet-u. Súťaž je určená tým, ktorí majú založený  blog, nahrávajú vlogy, tvoria digitálnu grafiku a dizajn, programujú webové stránky a aplikácie, ale aj tým, čo sa radi vyjadria k určitej téme formou textu na internete.

Autori prihlásení do súťaže prechádzajú online hodnotením, ktoré ich môže posunúť až do finále súťaže. Na tomto podujatí získajú 3,5 minútový priestor prezentovať svoj projekt pred ďalšími súťažiacimi, verejnosťou aj hodnotiacou komisiou. Tá im okrem hodnotenia poskytne spätnú väzbu a cenné rady k ich projektu a ďalšiemu smerovaniu.

Finále súťaže sa uskutoční 23. a 24. apríla 2021 formou online konferencie, ktorú bude možné sledovať aj naživo.

V predchádzajúcom ročníku súťaže sa stal absolútnym víťazom Jakub Adamec s projektom www.zdrap.com v kategórii WEB. Cieľom projektu je zjednodušiť komunikáciu vo firme, a to najmä medzi zamestnancami, brigádnikmi a vedením. Webová aplikácia nahrádza neprehľadný rozpis prác, zastupovanie medzi pracovníkmi a hľadanie náhrady. Systém dokáže automaticky rozposlať upozornenie o voľnej smene či majiteľovi spoločnosti poskytnúť prehľadné štatistiky.

Junior Internet_5.-6.4.2019_vitazi
Zdroj: Junior Internet

V súťažnej kategórii APP zvíťazil Igor Lengel s aplikáciou pre smartfóny DoggoCity.  Aplikácia je určená ľuďom v Prešove, ktorí môžu nahlásiť alebo vyhľadať strateného psíka pomocou obojku a spojiť sa tak s jeho majiteľom. Aplikácia obsahuje mapu s chovateľskými potrebami, zverolekármi aj útulkami.

Doggocity Prešov
Doggocity Prešov
Developer: Igor Lengel
Price: Free

Prihlasovanie projektov v šiestich súťažných kategóriách WEB, APP, LEARN, DESIGN, BLOG, a TEXT je otvorené do 15. marca 2021 na webe súťaže www.juniorinternet.sk. Organizátorom súťaže je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Člámok vznikol v spolupráci s Dávidom Richterom, riaditeľom súťaže Junior Internet.

Mohlo by vás tiež zaujímať